Berekszászi Natália - igazgató

Czifra Edit Mária - általános iskolai igazgatóhelyettes

Szilágyi Tünde - középiskolai igazgatóhelyettes

       

Pedagógusaink:

 
       

1.

Adorján Lászlóné

tanító

 

2.

Árváné Pintye Erika

tanító

 

3.

Beke Dénes

fizika, matematika, informatika

 

4.

Beke Margit Emese

fizika, matematika, fejlesztőpedagógus

5.

Benő-Fehér Judit

német, történelem

 

6.

Berekszászi Miklós

angol, német

 

7.

Berekszászi Natália

magyar nyelv és irodalom

 

8.

Biró László

informatika

 

9.

Biróné Katona Szilvia

matematika, kémia

 

10.

Czifra Edit Mária

tanító, fejlesztőpedagógus

 

11.

Csige Lászlóné

tanító

 

12.

Csiszár Antal Sándor

testnevelés, földrajz

 

13.

Csiszár Antal Sándorné

testnevelés, földrajz

 

14.

Groholyné Bíró Zsuzsanna

történelem

 

15.

Jóga Zoltán

tanító, történelem

 

16.

Kertész Valéria

angol

 

17.

Kissné Budai Krisztina

tanító

 

18.

Kuruczné Nagy Barbara

tanító

 

19.

Mágocsi Izabella

történelem, földrajz

 

20.

Mocsárné Bodnár Ágnes

tanító

 

21.

Nagy Edina

kollégiumi nevelő

 

22.

Pál Judit

magyar nyelv és irodalom

 

23.

Pálné Demeter Krisztina Viktória

tanító

 

24.

Papp László

kollégiumi nevelő, történelem, földrajz

25.

Pósán Attiláné

tanító

 

26.

Rása-Fórizs Renáta

magyar nyelv és irodalom, történelem

27.

Romhányi Erika

tanító

 

28.

Sósné Juhász Sára

tanító

 

29.

Szabó András

biológia, technika

 

30.

Szilágyi Tünde

magyar nyelv és irodalom, történelem

31.

Szilágyiné Bodolai Szilvia

tanító

 

32.

Tekerman Zoltán

német

 

33.

Tóth Krisztina

biológia, vizuális kultúra

 
       

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak:

 

Fórizs Brigitta

gazdasági ügyintéző  
 

Kanzler Viktória

iskolatitkár

 
 

Tálasné Mák Judit

pedagógiai asszisztens

 
 

Kósáné Illés Éva

pedagógiai asszisztens

 
 

Szilágyi Gáborné

pedagógiai asszisztens