Bemutatkozás

Intézményünkben 2002. szeptember 1-jétől indult a gimnáziumi képzés. Tanulóink a székhelyen, a Jókai u. 2. szám alatt lévő 2010-ben felújított iskolaépületben kaptak helyet. Jelenleg 4 évfolyamon 100-120 gimnazista oktatása folyik.

Gimnáziumunkban – akárcsak a többi középfokú oktatási intézményben – az alapvető oktatási-nevelési feladat a továbbtanulásra és a munkába világára való felkészítés. Cél az, hogy a tanuló az általános műveltség birtokában felkészüljön az ismeretek önálló megszerzésére.

A tantárgyak tanítása során – a képességfejlesztés elsődlegessége mellett – törekszünk az elméleti és az alkalmazott tudás egyensúlyának megteremtésér. A tudományok minden területén meg kell adni tanulóinknak a lehetőséget az önálló véleményalkotásra, a képességeiknek, érdeklődésüknek megfelelő továbbtanulásra.

A gimnáziumi nevelés legfontosabb feladatának tartjuk, hogy:

  • az iskola segítsen az életpálya választásában, ösztönözzön a folyamatos önképzésre, továbbtanulásra, értékek keresésére, új értékek teremtésére;
  • készítse fel a tanulókat a felnőtt lét szerepeire, hogy felelősségteljesen gondolkodjanak, a társadalmi kérdések iránt nyitottak, az eltérő érdekeket tárgyilagosan mérlegelő állampolgárokká váljanak.

A kooperatív tanulási technikák valamint a differenciált tanulásszervezés alkalmazása lehetővé teszi, hogy olyan tevékenységek valósuljanak meg a tanórákon, amelyek lekötik a tanulókat, jó közérzetet biztosítanak számukra, fokozzák teljesítményüket, kitágítják érdeklődésüket, segítik képességeik felismerését és kibontakozását a megváltozott társadalmi elvárásoknak megfelelően.

Intézményünk és városunk változatos lehetőséget kínál a szórakozásra, önművelésre, sportolásra, a szabadidő hasznos eltöltésére évközben és a szünidőben egyaránt.