Felvételi tájékoztató

2020. október 16., 14:52

Tanulmányi területek és felvételi tájékoztató megadása a középfokú intézmények számára a 2021/2022.tanévre

Település neve: Nyíradony

Iskola neve: Kölcsey Ferenc Baptista Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

OM azonosító: 203384

Cím: 4254 Nyíradony, Jókai u. 2. sz.

Telefon: 06-52/203 099, 06-52/203 024

E-mail: kolcsey.nyiradony@baptistaoktatas.hu

Honlap: kolcsey-nyiradony.baptistaoktatas.hu

Intézményvezető neve: Berekszászi Natália

Pályaválasztási felelős: Szilágyi Tünde

Általános információk az iskoláról: Az intézményben általános iskola, 4 évfolyamos gimnáziumi, 5 évfolyamos technikum és 3 évfolyamos szakképző iskola működik. Kerettantervre épülő helyi tanterv szerint folyik az oktatás. Az intézmény és a város változatos lehetőségeket kínál a szabadidő hasznos eltöltéséhez is: kézilabda, futball, néptánc, társastánc, úszás, színházlátogatás, hangverseny, erdei iskola, különböző szaktáborok.

 

GIMNÁZIUMI OKTATÁS

4 évfolyamos általános tantervű osztály

Gimnázium (kód: 0001)

Felvehető létszám: 30 fő

1. idegen nyelv: angol (heti 4 óra)
vagy német (heti 4 óra)
2. idegen nyelv: angol (heti 3 óra)
vagy német (heti 3 óra)
Írásbeli vizsga: nincs
Szóbeli meghallgatás: nincs

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Hozott pontszámok alapján (a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyei alapján az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és fizika). Mindkét évfolyam tanulmányi eredményei alapján 25-25 pont szerezhető. A magyar nyelv és irodalom egy tantárgynak számít, a két tantárgyból elért eredmény átlagát számítjuk.

Iskolánk felvállalja a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók oktatását, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók ellátását.  

Kérjük a jelentkezési laphoz csatolni a szakértői bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakvéleményét is.

Kollégiumi elhelyezés: van

 

TECHNIKUMI SZAKMAI OKTATÁS

5 évfolyamos képzés (technikum)

Felvehető létszám: 28 fő

Közszolgálati technikus (kód: 0002)

(Ágazat: Rendészet és közszolgálat)

1. idegen nyelv: német (heti 4 óra)
Írásbeli vizsga: nincs
Szóbeli meghallgatás: nincs

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Hozott pontszámok alapján (a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyei alapján az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és fizika). Mindkét évfolyam tanulmányi eredményei alapján 25-25 pont szerezhető. A magyar nyelv és irodalom egy tantárgynak számít, a két tantárgyból elért eredmény átlagát számítjuk.

Egészségügyi alkalmassági követelményeknek, valamint pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.

Iskolánk felvállalja a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók oktatását, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók ellátását.  

Kérjük a jelentkezési laphoz csatolni a szakértői bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakvéleményét is.

Megszerezhető szakképesítés: közszolgálati technikus

Kollégiumi elhelyezés: van


SZAKKÉPZŐ ISKOLAI SZAKMAI OKTATÁS

3 évfolyamos képzés (szakképző iskola)

 

Szociális ápoló és gondozó (kód: 0003)     

(Ágazat: Szociális)

Felvehető létszám: 24 fő

Idegen nyelv: német

A felvételi módja, pontszámítás: Hozott pontszámok alapján (a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyei alapján az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és fizika). Mindkét évfolyam tanulmányi eredményei alapján 25-25 pont szerezhető. A magyar nyelv és irodalom egy tantárgynak számít, a két tantárgyból elért eredmény átlagát számítjuk.

Iskolánk felvállalja a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók oktatását, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók ellátását.  

Kérjük a jelentkezési laphoz csatolni a szakértői bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakvéleményét is.

Felvétel a tanulmányi eredmények alapján

Megszerezhető szakképesítés: szociális ápoló és gondozó

Kollégiumi elhelyezés: van

 

Asztalos (kód: 0004)

(Ágazat: Fa- és bútoripar)

Felvehető létszám: 16 fő

Idegen nyelv: német

A felvételi módja, pontszámítás: Hozott pontszámok alapján (a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyei alapján az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és fizika). Mindkét évfolyam tanulmányi eredményei alapján 25-25 pont szerezhető. A magyar nyelv és irodalom egy tantárgynak számít, a két tantárgyból elért eredmény átlagát számítjuk.

Iskolánk felvállalja a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók oktatását, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók ellátását.  

Kérjük a jelentkezési laphoz csatolni a szakértői bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakvéleményét is.

Felvétel a tanulmányi eredmények alapján. Pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.

Megszerezhető szakképesítés: asztalos

Kollégiumi elhelyezés: van

 

Burkoló (kód: 0005)

(Ágazat: Építőipar)

Felvehető létszám: 28 fő

Idegen nyelv: német

A felvételi módja, pontszámítás: Hozott pontszámok alapján (a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyei alapján az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és fizika). Mindkét évfolyam tanulmányi eredményei alapján 25-25 pont szerezhető. A magyar nyelv és irodalom egy tantárgynak számít, a két tantárgyból elért eredmény átlagát számítjuk.

Iskolánk felvállalja a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók oktatását, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók ellátását.  

Kérjük a jelentkezési laphoz csatolni a szakértői bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakvéleményét is.

Felvétel a tanulmányi eredmények alapján. Pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.

Megszerezhető szakképesítés: burkoló

Kollégiumi elhelyezés: van

 

A felvételi kérelmek elbírálásának rangsorolásának módja és szabályai

A megszerzett pontok alapján, valamint a Tagintézmény Pedagógiai Programjában foglaltak szerint:

Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az alábbi sorrendben részesíti előnyben az azonos összesített eredményt elérő tanulókat:

  • halmozottan hátrányos helyzetű,
  • általános iskolai tanulmányait a mi intézményünkben folytatta,
  • baptista felekezetű családból vagy a Magyarországi Baptista Egyház belső egyházi jogi személyei által fenntartott intézményből érkezik a tanuló,
  • az 1-3. pontban érintett csoportba tartozók fölötti létszámból sorsolás útján kell dönteni.

 

 

Kollégiumi címjegyzék

Település neve: Nyíradony

Cím: 4254 Nyíradony, Jókai u. 2. sz.

Telefon: 06-52/203 099, 06-52/203 024

Kollégiumvezető: Berekszászi Natália

Információk a kollégiumról:

Az eredményes és hatékony ismeretszerzés érdekében a más településről érkező tanulóink számára kollégium biztosít lehetőséget arra, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a helyes tanulási módszereket. Az épület korszerűen kialakított tanulószobával, a kis létszámú (3-4 fős) hálótermek pedig az otthonosság érzését keltve várja a diákokat.

 

 

Nyíradony, 2020. október 05.